Bulut Hizmetleri

Firmaların veri merkezlerindeki sunucu kaynaklarını, buluta taşıyarak daha güvenli, ölçeklenebilir, çevik ve her yerden erişilebilir bir yapıya sahip olmalarını sağlıyoruz. Kullanılan kaynak kadar ödeme seçenekleri ile yönetim ve işletim maliyetleri kontrol altına alınıyor. Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı günümüzde kurumsal uygulamaların bulut üzerinden sağlanması firmalara her daim erişilebilir esnek bir çalışma ortamı da sunmaktadır. Özellikle dağıtık mimariye sahip ve BT ekiplerinin kısıtlı olduğu firmalar için sunucu kaynaklarının buluta taşınması verimlilik ve yönetim avantajları sağlamaktadır. Donanım ve yenileme maliyetleri de ortadan kaldırılmış oluyor.

Kurumların temel yetenekleri üzerine odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması olarak tanımlanan Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı), kurumların sürekli veya dönemsel olarak büyüyen BT operasyonlarını karşılayabilecek hizmetleri dış kaynak olarak elde edebilmelerini böylece daha çevik ve verimli yapılara dönüşmelerini hedeflemektedir.

Kurumlara ait herhangi bir BT hizmetinin yönetilmesi ve desteğinin verilmesini içeren kiralama hizmetleri, kurumların CAPEX (sermaye harcamaları) yerine, OPEX (operasyon giderleri) ağırlıklı bir yapıya ulaşmalarını sağlar. Bu sayede ölçeklenebilir maliyetlere kavuşan kurumlarda hizmet kalitesi artarken, tasarruf kolaylaşır.

Başarılı bir projeden sonra en önemli süreç firmalara verilen bakım ve destek hizmetleridir. Firmaların bakım ve destek ihtiyaçlarına göre servis seviyeleri sunmaktayız. Önceliğimiz hizmet verdiğimiz firmaların altyapılarının 7×24 sorunsuz çalışmasıdır. Bu kapsamda periyodik bakımlarla altyapı güncellemeleri ve iyileştirmeleri hizmeti sağlamaktayız.

Böylelikle kurumların artan bilgi işlem yükünü düşürmeyi hedefliyoruz.