Blog

Active Directory IT Denetim Kontrol Listesi

Active Directory (AD), birçok kuruluş için kimlik yönetimi, kimlik doğrulama ve yetkilendirme gibi kritik işlemleri gerçekleştiren merkezi bir bileşendir. AD’nin güvenliği, tüm ağ altyapısının güvenliği açısından büyük önem taşır. Bu nedenle, Active Directory üzerinde düzenli denetimler yapmak, hem güvenlik tehditlerini tespit etmek hem de yasal uyumluluğu sağlamak için gereklidir. Bu yazıda, Active Directory denetimi için kapsamlı bir kontrol listesini ve en iyi uygulamaları ele alacağız.

Active Directory Denetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Active Directory denetimi, AD’deki kullanıcı girişleri, kullanıcı hesabı değişiklikleri, grup politikası modifikasyonları gibi olayların izlenmesi ve kaydedilmesi sürecidir. Bu denetimler, izinsiz erişimleri tespit etmek, güvenlik olaylarına hızlı yanıt vermek ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak açısından kritiktir. AD denetimi yapmanın başlıca nedenleri şunlardır:

  1. Güvenlik İhlallerini Tespit Etmek: Denetim, şüpheli veya izinsiz faaliyetleri erken aşamada tespit etmeye yardımcı olur.
  2. Uyumluluk Gereksinimleri: Birçok sektörde yasal düzenlemelere uyum sağlamak için düzenli denetim yapılması zorunludur.
  3. Sistem Performansını İzlemek: Denetim, sistem performansını izlemek ve olası sorunları önceden belirlemek için gereklidir.
  4. Kayıp veya Yanlış Yapılandırmaları Tespit Etmek: Yanlış yapılandırılmış AD ayarlarını belirleyip düzeltmek için denetim önemlidir.

AD Denetimi İçin Temel Adımlar

1. Denetim Alanını Belirleyin

Denetim yapmak istediğiniz belirli alanları tanımlayın. Bu, belirli alanlar, nesneler veya olaylar olabilir. Örneğin, kullanıcı hesapları, grup politikaları, bilgisayar hesapları gibi alanları denetlemek için belirli hedefler oluşturun.

2. Denetimi Etkinleştirin

Gerekli nesneler ve olaylar üzerinde denetimi etkinleştirin. Bu işlem, Grup Politikası Yönetim Konsolu veya PowerShell kullanılarak yapılabilir. Örneğin, Grup Politikası Yönetim Konsolu’nda “Denetim Politikası” altında belirli denetim ayarlarını yapılandırarak belirli olayların izlenmesini sağlayabilirsiniz.

3. Olay Günlüklerini İzleyin

Olağandışı veya şüpheli faaliyetleri tespit etmek için olay günlüklerini düzenli olarak izleyin. Olay günlüklerini izlemek, güvenlik olaylarını hızlı bir şekilde belirlemenize ve yanıt vermenize olanak tanır. Olay Görüntüleyici veya üçüncü taraf log yönetimi araçları bu süreçte kullanılabilir.

4. Denetim Verilerini Toplayın ve Saklayın

Denetim verilerini toplamak ve saklamak için bir süreç oluşturun. Merkezi loglama veya üçüncü taraf araçları kullanarak bu verileri yönetebilirsiniz. Bu, veri kaybını önlemek ve analiz için gerekli verileri saklamak açısından önemlidir.

5. Denetim Verilerini Düzenli Olarak İnceleyin

Potansiyel riskleri belirlemek ve sorunları proaktif olarak çözmek için denetim verilerini düzenli olarak gözden geçirin. Düzenli inceleme, ağınızdaki zayıf noktaları belirlemenize ve güvenlik politikalarınızı güncellemenize yardımcı olur.

6. Uyarılar ve Bildirimler Kullanarak İzleyin

Olağandışı faaliyetler veya potansiyel güvenlik tehditleri için uyarı ve bildirimler yapılandırın. Bu, güvenlik olaylarına hızlı bir şekilde yanıt vermenizi sağlar ve olası tehditleri önceden tespit etmenize yardımcı olur.

AD Denetimi İçin Anahtar Olaylar

Nesne Erişimi/Değişiklikleri: Nesne özniteliklerindeki izinsiz değişiklikleri tespit edin. Bu, kullanıcı hesapları, gruplar ve bilgisayar hesapları gibi nesneler üzerindeki değişiklikleri izlemek anlamına gelir.

Grup Politikası Değişiklikleri: Grup politikası değişiklikleri, güvenlik yapılandırmalarını etkileyebilir. Bu nedenle, herhangi bir grup politikası değişikliğini izlemek ve yetkisiz değişiklikleri tespit etmek önemlidir.

Güvenlik İzinleri ve Erişim Hakları: Ayrıcalıklı kullanıcıların erişim izinlerini kötüye kullanmaları ciddi zararlara neden olabilir. Kullanıcıların ve grupların erişim haklarını düzenli olarak gözden geçirin ve izinsiz erişim denemelerini tespit edin.

Parola Sıfırlamaları ve Değişiklikleri: Parola tahmini ile hesaplara sızma girişimlerini izleyin. Parola sıfırlama ve değişiklik olaylarını izlemek, yetkisiz erişim denemelerini tespit etmek için kritik öneme sahiptir.

Giriş Olayları: Kullanıcı giriş/çıkış faaliyetlerini izlemek, güvenlik ve uyumluluk açısından esastır. Şüpheli giriş denemelerini ve başarısız oturum açma girişimlerini izleyin.

Ayrıcalıklı Kullanıcı Faaliyetleri: Ayrıcalıklı kullanıcıların faaliyetlerinin izlenmesi, AD güvenliğinin korunması için kritik öneme sahiptir. Ayrıcalıklı hesaplar üzerindeki faaliyetleri izleyerek, yetkisiz veya şüpheli işlemleri tespit edebilirsiniz.

Hesap Kilitlemeleri: Kullanıcı hesap kilitlemeleri, bir brute-force saldırısının işareti olabilir. Hesap kilitleme olaylarını izleyerek, bu tür saldırıları erken aşamada tespit edebilirsiniz.

Pasif veya Kullanılmayan Hesaplar: Pasif kullanıcı ve bilgisayar hesapları, hackerlar için kolay hedeflerdir. Kullanılmayan hesapları düzenli olarak belirleyip devre dışı bırakmak önemlidir.

Nesnelerin Sahipliği ve Denetim Ayarları: Nesnelerin sahipliğinin ve denetim ayarlarının izlenmesi, tüm ağ üzerinde kontrol sağlamak için önemlidir. Denetim ayarlarının doğru yapılandırıldığından emin olun.

Şema Yapılandırmaları: Şema yapılandırmalarının güvenliği, ağ verilerinin ve varlıklarının korunmasına yardımcı olur. Şema değişikliklerini izleyin ve yetkisiz değişiklikleri tespit edin.

Denetim Politikası Ayarları

AD denetimi için temel politikalar, gelişmiş denetim politikası ayarlarını kullanarak yapılandırılmalıdır:

Hesap Girişi: Kimlik doğrulama olaylarını izleyin. Bu, kullanıcıların sisteme giriş yaparken gerçekleşen olayları kapsar.

Hesap Yönetimi: Kullanıcı ve bilgisayar hesabı değişikliklerini izleyin. Hesap oluşturma, silme, değiştirme gibi işlemleri izlemek önemlidir.

Detaylı İzleme: İşlem oluşturma ve diğer kritik sistem olaylarını izleyin. Bu, sistemde gerçekleşen belirli işlemleri ayrıntılı olarak izlemek anlamına gelir.

DS Erişimi: Active Directory nesnelerine erişim olaylarını izleyin. Kullanıcıların ve uygulamaların AD nesnelerine nasıl eriştiklerini izlemek, güvenlik ihlallerini tespit etmek için önemlidir.

Oturum Açma/Kapama: Kullanıcı oturum açma ve kapama faaliyetlerini izleyin. Bu, kullanıcıların sisteme giriş ve çıkış yaptıklarında gerçekleşen olayları kapsar.

Nesne Erişimi: Paylaşılan klasörlere erişim olaylarını izleyin. Paylaşılan kaynaklara erişim denemelerini izleyerek izinsiz erişimleri tespit edebilirsiniz.

Politika Değişikliği: Güvenlik denetim politikası değişikliklerini izleyin. Politika değişiklikleri, güvenlik yapılandırmalarını etkileyebilir ve bu nedenle izlenmelidir.

Ayrıcalık Kullanımı: Hassas ayrıcalıkların kullanımı olaylarını izleyin. Ayrıcalıklı işlemler, sistemde kritik değişikliklere neden olabilir ve bu nedenle izlenmelidir.

Sonuç

Active Directory denetimi, ağ güvenliğini sağlamak ve yasal uyumluluğu korumak için kritik bir süreçtir. Yukarıda belirtilen kontrol listesi ve en iyi uygulamalar, AD ortamınızı güvence altına almak ve potansiyel tehditleri tespit etmek için etkili bir yol sağlar. Düzenli denetimler ve izlemeler, AD’nin bütünlüğünü ve güvenliğini korumanıza yardımcı olacaktır.

E-Bülten Kayıt

Opdotech ve sektör hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.