Sanallaştırma

Sanallaştırma her ne kadar sunucu sanallaştırma ile başlasa da günümüzde bir çok alanda gelişmeye, büyümeye ve yerini sağlamlaştırmaya devam etmektedir. Artık sunucu dışında birçok alanda yazılım ve donanım çözümlerinin gelişmesine paralel olarak network, WAN, veri depolama çözümlerinde de sanallaştırma önemli bir yer kazanmıştır. SDWAN (Software Defined WAN), SDN (Software Defined Network) ve SDS (Software Defined Storage) gibi çözümler sanallaştırma teknolojisinin bugün ve gelecekte bilgi teknolojileri pazarına yön vereceği aşikardır. Bu noktaya gelinmesinde yazılım teknolojilerinin gelişimi önemli bir etkendir.

Son zamanlarda Container mimarileri ile sanallaştırma teknolojileri farklı bir boyut kazanmaya devam etmektedir. Container mimarisinin de ciddi bir Pazar oluşturmaya başlaması yine yazılım teknolojilerinin gelecekte yerini daha da sağlaştıracağına bir kanıttır.

Bulut hizmetlerinde de sanallaştırma teknolojileri yoğun olarak kullanılmakta ve firmalara hizmet olarak sunulmaktadır. Sanallaştırma teknolojilerinin bu kadar ön plana çıkmasında en önemli faktör kaynakların en etkin şekilde kullanılması ve bu sayede firmalara büyük bir verimlilik getirmesidir.

Opdotech olarak Bilişim teknolojilerinde Software Defined Data Center (SDDC) vizyonuna inanmaktayız.