Kurumsal Dosya Yönetimi

Pandemi ile birlikte firmalar hibrit çalışma modeline geçmektedir. Böyle bir ortamda kullanıcıların verilerine evden, ofisten ya da istedikleri yerden ulaşarak üretken ve verimli bir şekilde çalışabilmesi büyük öneme sahip olmuştur. Özellikle internetin lokal ağ haline gelmesi sebebiyle kullanıcı verilerinin şirket ağı içinde, uzak ofiste ya da bulutta olması firmalar için standart bir durum halini almıştır. Böyle bir ortamda kullanıcıların verilerine hızlı erişebilmesi ve diğer insanlarla güvenli bir şekilde dosya alış verişi yapabilmesi ve bunu sanki şirket ortamı içindeymiş gibi yapabilmesi de büyük öneme sahip olmuştur.

Şirketlerin aynı anda birbirinden farklı dosya paylaşım teknolojilerine sahip olması ve hatta bu sistemlerin aralarında düşük bant genişliği olan ayrı lokasyonlarda ya da bulut sağlayıcılar üzerinde bulunması şirket kullanıcılarının üretkenlik ve verimliliğini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu noktada tüm bu dosya sistemlerinin tek bir platform altında birleştirilerek kullanılması önemli bir ihtiyaç halini almıştır.

Kullanıcıların verileri nerde olursa olsun,  onlara kolay ve güvenli erişebilmesi, WAN/Internet/VPN gibi ortamlarda dosya paylaşımının çok daha hızlı yapılabilmesi, verinin güvenli bir şekilde paylaşılması ve tüm veri yönetiminin tek bir yönetim arayüzünden yapılabilmesi firmalara, veri yönetimi konusunda büyük avantajlar getirmektedir. Özellikle Ransomware gibi tehditlere karşı da kendi içinde veri güvenliği sağlayabilmesi kurumlar için büyük avantajlar sunmaktadır.