Dış Kaynak

Kurumların temel yetenekleri üzerine odaklanarak, bunun dışında kalan faaliyetlerini bu konuda uzmanlaşmış diğer firmalardan sağlaması olarak tanımlanan Outsourcing (Dış Kaynak Kullanımı), kurumların sürekli veya dönemsel olarak büyüyen BT operasyonlarını karşılayabilecek hizmetleri dış kaynak olarak elde edebilmelerini böylece daha çevik ve verimli yapılara dönüşmelerini hedeflemektedir.

Kurumlara ait herhangi bir BT hizmetinin yönetilmesi ve desteğinin verilmesini içeren kiralama hizmetleri, kurumların CAPEX (sermaye harcamaları) yerine, OPEX (operasyon giderleri) ağırlıklı bir yapıya ulaşmalarını sağlar. Bu sayede ölçeklenebilir maliyetlere kavuşan kurumlarda hizmet kalitesi artarken, tasarruf kolaylaşır.