Felaket Kurtarma ve İş Sürekliliği

Yapılan araştırmalar firmaların felaket sonrası eğer veri kaybı çoksa ve/veya hizmetin tekrar çalışır duruma gelişi uzun sürmüşse kısa bir süre sonra rekabet güçlerini kaybettiklerini ve iflas edebildiklerini göstermiştir. Burada en önemli kriter, sorunun oluştuğu saat ile geçmişteki geri dönülebilen saat arasındaki süre ve sistemin tekrar çalışır duruma gelene kadar geçen süredir. Her ikisi de zamanla ilgilidir. O yüzden bu tip projelerde iki önemli zaman değişkeni vardır:

  • RPO (Recovery Point Objective) : Verinin ne kadar zaman önceki haline dönebildiğinizi ifade eder. Örneğin veritabanının erişilebilen ve sağlıklı son hali 10 dakika önceki hali ise RPO= 10 dakikadır.
  • RTO (Reovery Time Objective): Verinin tekrar çalışır ve kullanılır duruma gelene kadar geçen süreyi ifade eder. Yukarıdaki örnekle veritabanının 10 dakika önceki halini 15 dakika içinde çalışır ve kullanılabilir duruma getirmeyi başardıysak RTO=15 dakikadır.

Bu iki değişkendeki değeri belirleyen ise “Senkron”, “Asenkron” ve “Senkron Aynalama” olarak adlandırılan replikasyon tipleridir. Senkron, Asenkron ve Senkron Aynalama (Mirroring) replikasyon tiplerine göre RTO ve RPO değerleri farklılık gösterir. Böylece proje için bir Felaket Kurtarma ya da İş Sürekliliği projesi demek mümkün olur.

Asenkron ve Senkron replikasyon yapılan ortamlarda “Felaket Kurtarma” projesi söz konusudur. Çünkü RTO ve RPO değerleri birbirinden farklı değerlere sahiptir. “Senkron Mirroring” replikasyon yapılan ortamlarda ise “İş Sürekliliği” projesi söz konusudur. Çünkü RTO ve RPO değerlerinin ikisi de sıfırdır. Yani hiçbir veri kaybı olmadığı gibi veriye erişimde de bir kesinti yoktur. Firmalar mevcut yapılarına ve ihtiyaçlarına göre “Felaket Kurtarma” ya da “İş Sürekliliği” şeklinde çalışabilirler ya da ikisini birden de çalışabilirler.

Felaket Kurtarma Projelerinde Kullanılan Replikasyon Tipleri:

  • Senkron Replikasyon: Veri kaybı olmaz fakat sistem kesintisi olur. RPO = 0 = veri kaybı yok, RTO = y = sistem belli bir süre sonra çalışır duruma gelir. (y: saniye, dakika, saat, gün vb olabilir)
  • Asenkron Replikasyon: Veri kaybı var, sistem kesintisi var. RPO = x : eski bir saate dönüldüğü için veri kaybı var, RTO=y : sistem belli bir süre sonra çalışır duruma gelir. (x ve y: saniye, dakika, saat, gün vb olabilir)

İş Sürekliliği Projelerinde Kullanılan Replikasyon Tipleri:

  • Senkron Aynalama: Veri kaybı yok, erişim kaybı yok bu sebeple bu tipte replike olan veri depolama sistemlerinden biri arızalansa dahi kullanıcılar çalışmaya devam eder. RPO=0, RTO=0

Opotech firmaların RTO ve RPO ihtiyacına göre yeni nesil teknolojiler ile firmalara çözümler sunar. Özellikle iş sürekliliği projelerinde maliyetler yüksek, altyapı karmaşık ve yönetim zordur.  Bu noktada sahip olduğumuz yeni nesil çözümlerle projelerde toplam sahip olma avantajı ve kolay yönetim sunmaktayız.

 

E-Bülten Kayıt

Opdotech ve sektör hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.