Blog

Active Directory: Kimlik ve Erişim Yönetiminde Güçlü Çözüm

Active Directory Nedir?

Active Directory (AD), Microsoft tarafından geliştirilen, Windows tabanlı ağlarda kimlik doğrulama ve yetkilendirme hizmetleri sunan bir dizin hizmetidir. Kurumların kullanıcıları, bilgisayarları ve diğer kaynakları merkezi olarak yönetmesine olanak tanır. Active Directory, Windows etki alanı ağlarında yaygın olarak kullanılan bir kimlik ve erişim yönetimi çözümüdür.

Active Directory’nin Tarihçesi

Active Directory, ilk olarak 1999 yılında Windows 2000 Server ile birlikte piyasaya sürülmüştür. O zamandan beri Microsoft, çeşitli güncellemeler ve geliştirmeler ile sürekli olarak bu hizmeti iyileştirmiştir. Günümüzde, Active Directory, Windows Server işletim sisteminin bir parçası olarak sunulmakta ve birçok kuruluş tarafından küresel ölçekte kullanılmaktadır.

Active Directory’nin Temel Bileşenleri

Active Directory’nin üç temel bileşeni vardır:

 1. Etki Alanı Denetleyicileri (Domain Controllers): Etki alanı denetleyicileri, Active Directory ortamının kalbidir. Ağdaki tüm kullanıcı, bilgisayar ve kaynak nesneleri hakkında bilgi içeren merkezi veritabanlarını barındıran sunuculardır. Kullanıcı kimlik doğrulaması, grup üyeliği doğrulama ve erişim denetimi politikalarının uygulanması gibi görevlerden sorumludurlar.
 2. Etki Alanları (Domains): Etki alanları, Active Directory hiyerarşisinin temel yapı taşlarıdır. Genellikle bir kuruluşun organizasyonel yapısını yansıtan mantıksal gruplamalardır. Her etki alanı, kendi kullanıcıları, grupları ve kaynaklarına sahiptir ve bir veya daha fazla etki alanı denetleyicisi tarafından yönetilir.
 3. Organizasyon Birimleri (Organizational Units – OUs): Organizasyon birimleri, etki alanı içindeki nesneleri daha da düzenlemek için kullanılan kapsayıcılardır. Yöneticilere kullanıcıları, grupları ve kaynakları mantıksal olarak gruplama ve yönetme esnekliği sağlar. Erişim denetimi ve yönetim görevlerinin devredilmesi için de kullanılabilirler.

Active Directory’nin Özellikleri ve Yararları

Active Directory, kuruluşlara birçok özellik ve avantaj sunar:

 1. Merkezi Kimlik Yönetimi: Kullanıcı hesaplarını, parolaları ve erişim haklarını merkezi olarak yönetmenizi sağlar. Bu, büyük kuruluşlar için kullanıcı hesaplarının oluşturulması, değiştirilmesi ve silinmesi gibi görevleri büyük ölçüde kolaylaştırır.
 2. Kimlik Doğrulama ve Yetkilendirme: Kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve ağ kaynaklarına erişimi denetlemek için bir çerçeve sağlar. Parola ilkeleri, sertifika tabanlı kimlik doğrulama ve çok faktörlü kimlik doğrulama gibi çeşitli kimlik doğrulama yöntemlerini destekler.
 3. Kaynak Yönetimi: Kullanıcı hesaplarının yanı sıra bilgisayarları, yazıcıları, paylaşılan dosyaları ve diğer kaynakları da yönetmenize olanak tanır. Bu, ağ kaynaklarının izlenmesi ve denetlenmesini kolaylaştırır.
 4. Grup Politikaları: Grup İlkesi nesnesi (GPO) aracılığıyla merkezi olarak uygulanan kapsamlı grup politikaları sunar. Yöneticiler, kullanıcı ve bilgisayar yapılandırmalarını, yazılım dağıtımını ve güvenlik ayarlarını kontrol etmek için grup ilkelerini kullanabilir.
 5. Esneklik ve Ölçeklenebilirlik: Kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda büyüyebilen ve değişen organizasyonel yapılara uyum sağlayabilen esnek bir mimariye sahiptir.
 6. Güvenlik: Şifreleme, erişim denetimleri ve denetim özellikleri dahil olmak üzere kapsamlı güvenlik özellikleri sunar. Bu, hassas verilerin korunmasına ve ağ kaynaklarına yetkisiz erişimin önlenmesine yardımcı olur.

Active Directory’nin Çalışma Şekli

Active Directory’nin çalışma şekli, çeşitli bileşenlerin ve protokollerin birlikte çalışmasına dayanır:

 • LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): Kullanıcı ve kaynak bilgilerini depolamak ve almak için kullanılır. LDAP, istemcilerin dizin hizmetine erişmesine ve arama işlemleri gerçekleştirmesine olanak tanır.
 • Kerberos: Kimlik doğrulama için kullanılır. Kerberos, kullanıcıların kimlik bilgilerini güvenli bir şekilde doğrulamak ve tek oturum açma (SSO) deneyimi sağlamak için kullanılır.
 • DNS (Domain Name System): Etki alanı adlarının IP adreslerine çevrilmesi için DNS hizmetine bağlıdır. DNS, etki alanı denetleyicilerinin bulunmasını ve istemcilerin uygun sunucuya bağlanmasını sağlar.
 • Çoğaltma: Birden çok etki alanı denetleyicisi arasında veri çoğaltma kullanır. Bu, tüm denetleyicilerin güncel olmasını ve ağ genelinde tutarlı bir veri kümesine sahip olunmasını sağlar.
 • Şema: Active Directory şeması, dizinde depolanan nesnelerin ve özniteliklerin yapısını tanımlar. Şema, Active Directory’nin esnek ve genişletilebilir olmasını sağlar, böylece kuruluşların benzersiz gereksinimlerine uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Active Directory’yi Kimler Kullanmalıdır?

Active Directory, genellikle aşağıdaki durumlarda yararlı olabilir:

 • Büyük Kuruluşlar: Çok sayıda kullanıcıya, bilgisayara ve kaynağa sahip büyük kuruluşlar, Active Directory’yi merkezi yönetim ve güvenlik için kullanabilirler.
 • Dağıtık Ağlar: Farklı coğrafi konumlarda ofisleri veya şubeleri olan kuruluşlar, Active Directory’yi kullanarak ağ kaynaklarına tutarlı ve güvenli erişim sağlayabilirler.
 • Karmaşık Yetki Yapıları: Kuruluşlar, Active Directory’nin grup üyelikleri ve erişim denetimi ilkeleri aracılığıyla karmaşık yetki yapılarını yönetmesine yardımcı olabilir.
 • Windows Ortamları: Active Directory, Windows işletim sistemlerini ve Microsoft uygulamalarını kullanan kuruluşlar için sorunsuz bir entegrasyon sağlar.

Active Directory’nin Sınırlamaları

Active Directory’nin bazı sınırlamaları ve olası zorlukları da vardır:

 • Platform Bağımlılığı: Öncelikle Windows ortamları için tasarlanmıştır ve diğer platformlarla entegrasyonu sınırlı olabilir.
 • Karmaşıklık: Yapılandırılması ve yönetilmesi, özellikle büyük ölçekli dağıtımlar için karmaşık olabilir ve uzmanlık gerektirebilir.
 • Ölçeklenebilirlik: Çok büyük ölçekli dağıtımlar, performans ve ölçeklenebilirlik sorunları yaşayabilir.
 • Güvenlik: Hassas verileri ve kimlik bilgilerini içerdiğinden, güvenli bir şekilde yapılandırılması ve korunması önemlidir.

Sonuç

Active Directory, Windows tabanlı ağlarda kimlik ve erişim yönetimi için güçlü ve esnek bir çözümdür. Merkezi yönetim, güvenlik özellikleri ve grup ilkeleri, kuruluşların kullanıcıları ve kaynakları verimli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Active Directory’nin anlaşılması ve uygulanması, özellikle büyük ve karmaşık ağ ortamlarında, BT altyapısının güvenliğini ve verimliliğini önemli ölçüde artırabilir.

 

E-Bülten Kayıt

Opdotech ve sektör hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.