Blog

Privileged Access Management (PAM): Kurumsal Güvenlin Kalesi

Günümüz siber güvenlik dünyasında, kuruluşlar giderek daha karmaşık ve gelişmiş tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu tehditler arasında, özellikle yetkili kullanıcıların hesaplarının ele geçirilmesi öne çıkmaktadır. Bir saldırganın yetkili bir hesaba erişmesi, kuruluşun tüm ağ kaynaklarını ve hassas verilerini riske atabilir. Bu noktada, Privileged Access Management (PAM) çözümleri, güvenli erişim yönetimi sağlayarak kritik bir rol oynar.

PAM Nedir?

Privileged Access Management (PAM), yetkili kullanıcı hesaplarının (süper kullanıcılar, yöneticiler, hizmet hesapları vb.) erişimini kontrol etmek, izlemek ve denetlemek için tasarlanmış bir güvenlik çözümüdür. PAM araçları, en az ayrıcalık ilkesini uygulayarak, kullanıcılara sadece görevlerini yerine getirmek için gerekli olan en düşük düzeyde erişim hakkı verir. Bu sayede, yetkisiz erişimler önlenir ve güvenlik riskleri en aza indirilir.

PAM’ın Temel Özellikleri

PAM çözümleri, aşağıdaki temel özellikleri sunar:

 1. Erişim Kontrolü: PAM, kullanıcıların hangi sistemlere, uygulamalara ve verilere erişebileceğini sıkı bir şekilde kontrol eder. Erişim hakları, görev ve rol temelli olarak yönetilebilir.
 2. Oturum Yönetimi: Yetkili kullanıcıların tüm faaliyetleri, PAM tarafından kaydedilir ve izlenir. Bu kayıtlar, güvenlik olaylarının soruşturulması ve uyum gereksinimlerinin karşılanması için kullanılır.
 3. Parola ve Kimlik Bilgisi Yönetimi: Yetkili hesapların parola ve kimlik bilgileri, PAM tarafından güvenli bir şekilde depolanır ve döngüsel olarak değiştirilir. Bu, kimlik avı saldırılarına karşı koruma sağlar.
 4. İzleme ve Raporlama: PAM, ayrıntılı raporlar ve analizler sunar. Bu sayede, anormal davranışlar tespit edilebilir ve güvenlik duruşu sürekli olarak iyileştirilebilir.
 5. Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama: PAM, yetkili hesaplara erişim için ek doğrulama adımları (biyometrik, mobil onay vb.) gerektirebilir.

PAM’ın Kullanım Alanları

PAM çözümleri, birçok farklı senaryoda kullanılabilir:

 1. Süper Kullanıcı Hesapları: Yönetici veya root hesapları gibi, geniş yetkili hesapların kullanımı ve erişimi PAM ile kontrol edilir.
 2. Uygulama Hesapları: Otomasyon işlemleri, betikler ve hizmetler için kullanılan hesaplar, PAM tarafından yönetilir.
 3. Bulut Hesapları: Bulut hizmetleri ve altyapılarına erişen yetkili hesapların güvenliği, PAM ile sağlanır.
 4. Üçüncü Taraf Erişimi: Üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının, kuruluş kaynaklarına erişimi PAM aracılığıyla kontrol edilir.
 5. Kişisel Hesaplar: Hassas verilere erişimi olan kullanıcı hesapları, PAM tarafından izlenir ve denetlenir.

PAM’ın Faydaları

PAM çözümleri, kuruluşlara birçok fayda sağlar:

 1. Güvenlik Risklerinin Azaltılması: Yetkili hesapların kötüye kullanılması, veri ihlallerine ve finansal kayıplara yol açabilir. PAM, bu riskleri en aza indirerek kuruluşları korur.
 2. Uyumluluk: Düzenleyici kurumlar, hassas verilere erişimin denetlenmesini ve sınırlandırılmasını şart koşar. PAM, bu uyum gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur.
 3. İş Sürekliliği: Erişim haklarının merkezi olarak yönetilmesi, iş sürekliliğini destekler. Örneğin, bir çalışan ayrıldığında, hesabı hızlıca devre dışı bırakılabilir.
 4. Operasyonel Verimlilik: PAM, erişim süreçlerini otomatikleştirerek ve basitleştirerek IT ekiplerinin iş yükünü hafifletir ve hataları azaltır.
 5. Görünürlük ve Kontrol: PAM, yetkili hesapların tüm faaliyetlerini izleyerek, BT ekiplerine tam görünürlük ve kontrol sağlar.

PAM Dağıtımı ve Yönetimi

PAM çözümlerinin başarılı bir şekilde dağıtılması ve yönetilmesi için aşağıdaki adımlar önemlidir:

 1. İhtiyaç Analizi: Kuruluşun boyutu, BT altyapısının karmaşıklığı ve iş gereksinimleri göz önünde bulundurularak uygun bir PAM çözümü seçilmelidir.
 2. Altyapı Hazırlığı: PAM sunucusu için gerekli donanım ve yazılım altyapısı hazırlanmalıdır.
 3. Entegrasyon: PAM aracı, kuruluşun mevcut BT sistemleri ve kimlik erişim yönetimi çözümleriyle entegre edilmelidir.
 4. Yapılandırma: Erişim politikaları, izleme kuralları ve diğer ayarlar, kuruluşun ihtiyaçlarına göre yapılandırılmalıdır.
 5. Eğitim ve Farkındalık: Kullanıcılar ve BT personeli, PAM aracının kullanımı ve güvenlik politikaları konusunda eğitilmelidir.
 6. Sürekli İzleme: PAM aracı, yetkili hesapların faaliyetlerini sürekli olarak izlemeli ve uyarılar dikkate alınmalıdır.
 7. Olay Müdahalesi: Güvenlik olayları tespit edildiğinde, hızlı bir şekilde müdahale edilmeli ve gerekli adımlar atılmalıdır.
 8. Sürekli İyileştirme: PAM çözümünün etkinliği ve performansı düzenli olarak gözden geçirilmeli ve iyileştirmeler yapılmalıdır.

PAM Pazarı ve Önemli Oyuncular

PAM pazarı, son yıllarda hızla büyümektedir.Grand View Research’e göre, global PAM pazarı 2022 yılında 4,43 milyar dolar seviyesindeydi ve 2030 yılına kadar yıllık %22,7 bileşik büyüme oranıyla 19,11 milyar dolara ulaşması beklenmektedir.PAM pazarındaki önemli oyuncular arasında BeyondTrust, CyberArk, Centrify, One Identity, Thycotic, Wallix, Broadcom, ARCON,Ússoft ve Devolutions gibi şirketler yer almaktadır.

Sektörlere Göre PAM Çözümleri

Farklı sektörlerin PAM ihtiyaçları ve gereksinimleri değişkenlik gösterebilir. Örneğin:

 1. Finans Sektörü: Hassas finansal verilere erişim, finans kurumları için hayati önem taşıdığından, PAM çözümleri kritiktir. Düzenleyici kurumların da uyum gereksinimlerini karşılamak için PAM zorunludur.
 2. Sağlık Sektörü: Hasta verilerinin gizliliği ve korunması, sağlık kuruluşları için bir önceliktir. PAM, HIPAA ve diğer düzenlemelere uyumu sağlamaya yardımcı olur.
 3. Perakende Sektörü: Müşteri verilerinin güvenliği ve POS sistemlerinin korunması, perakendeciler için önemlidir. PAM, yetkisiz erişimleri önleyerek veri ihlallerinin önüne geçer.
 4. Üretim Sektörü: Endüstriyel kontrol sistemleri ve SCADA sistemleri gibi kritik altyapıların güvenliği, PAM ile sağlanabilir.
 5. Kamu Sektörü: Devlet kurumları, vatandaş verilerini korumak ve siber tehditlere karşı hazırlıklı olmak için PAM çözümlerini benimser.

Geleceğe Bakış

PAM çözümlerinin geleceği, bulut bilişim, yapay zeka ve otomasyon trendleriyle şekillenecektir. Bulut tabanlı PAM hizmetleri, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlayacaktır. Ayrıca, makine öğrenimi ve davranış analitiği gibi teknolojiler, yetkili hesapların faaliyetlerini daha iyi analiz etmeye ve anormal davranışları tespit etmeye yardımcı olacaktır. Otomasyon ise, PAM süreçlerini hızlandırarak operasyonel verimliliği artıracaktır.

Sonuç olarak, Privileged Access Management (PAM), günümüzün siber güvenlik dünyasında kritik bir öneme sahiptir. Yetkili hesapların kötüye kullanılması, kuruluşlara büyük zararlar verebilir. PAM çözümleri, bu riskleri azaltmak, uyumluluğu sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmıştır. Kuruluşlar, ihtiyaçlarına uygun bir PAM çözümü seçmeli ve etkin bir şekilde dağıtım, yönetim ve sürekli iyileştirme süreçlerini uygulamalıdır. Bu sayede, siber tehditlere karşı daha iyi korunabilir ve iş sürekliliğini sağlayabilirler.

 

 

E-Bülten Kayıt

Opdotech ve sektör hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.