Politikalarımız

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI 

Opdotech tüm paydaşlarına yönelik faaliyetlerinde Entegre Yönetim Sistemi şartlarını karşılayan ürün ve hzmeti düzenli bir şekilde sağlama becerisi göstermek için sistemini sürekli iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; düzenleyici şartlara uyulduğunun müşteriye karşı güvencesinin verilmesi ve süreçleri de kapsayacak şekilde sistemin etkin uygulanması yoluyla müşteri memnuniyetinin arttırılması için Entegre Yönetim Sistemi’ni geliştirir ve uygular.

Bu vizyonumuzu gerçekleştirirken Opdotech olarak hizmetlerimizi ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak sunmak adına;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi,
 • ISO 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi ve
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standartlarını benimsemekte, işletmekte ve sürdürmekteyiz.

Opdotech olarak;

 • Müşterilerimizin talep ve beklentilerini karşılayacak nitelikte standart hizmeti sunmak, satış öncesi ve sonrası destek sağlayarak müşteri memnuniyetini arttırarak sürdürmeyi,
 • Bilgi varlıklarımızın risklerini düzenli olarak gözden geçirip, risklerin iyileştirilmesi için gerekli aksiyonları alarak bilgi güvenliğini temin etmeyi,
 • İç ve dış müşterilerimize sunduğumuz Bilgi Teknolojileri hizmetlerinin güvenilir, tutarlı, kaliteli ve sürekli iyileştirme prensibine dayalı olarak uygun maliyetlerle sunulacağını,
 • Sahip olduğumuz güçlü altyapıyla iş sürekliliğini sağlayarak müşterilerimize kesintisiz hizmet sunmayı,
 • Tüm ilgili taraflarımızın kişisel verilerinin güvenliğini sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini sürekli destekleyerek, ödüllendirici ve adil çalışma ortamını sunmak ve çalışan memnuniyetini arttırmak,
 • Uygulamakta olduğumuz yönetim sistemlerini sürekli iyileştireceğimizi,
 • Tabii olduğumuz ulusal ve uluslararasi mevzuatlar ve diğer uygulanabilir şartlara uyum göstereceğimizi taahhüt ederiz.